Bedrägerier

Frågor och svar om bankernas kundskydd mot bedrägerier

Bankerna inför nu en mängd åtgärder för att ytterligare stärka kundskyddet mot bedrägerier. Åtgärderna har tagits fram för att du som kund ska kunna utföra dina bankaffärer på ett tryggt och säkert sätt. Här svarar vi på några konkreta frågor som vi tror kan uppstå.

Du som kund kan uppleva att det har blivit lite krångligare att göra dina bankaffärer, vad är det som har hänt?

 • För din och allas säkerhet stärker bankerna kundskyddet mot bedrägerier ytterligare genom anpassningar av produktutbudet och processer för att göra det svårare för kriminella att utnyttja det finansiella systemet. Det betyder att du som kund kan behöva ha mer framförhållning för vissa banktjänster, och till exempel kunna identifiera dig även med pass eller nationellt id-kort i vissa fall.

Varför inför bankerna dessa åtgärder nu?

 • Bankerna har gjort stora satsningar inom det brottsförebyggande arbetet de senaste åren, men med det växande antalet bedrägerier behöver arbetet stärkas ytterligare. Det har dessutom funnits en kundefterfrågan att till exempel införa fördröjningar vid betalningar och ytterligare beloppsgränser för att skydda sina konton.

Varför har bankerna inte gjort mer tidigare?

 • Bankerna gör redan mycket sedan tidigare: automatisk övervakning av transaktioner som syftar till att urskilja bedrägliga transaktioner samt krav på signering med e-legitimation vid internetbetalningar. Då bedragarna fått svårare att själva utföra bedrägerierna har antalet fall med social manipulation ökat kraftigt de senaste åren, vilket innebär att bedragarna lurar bankkunder att utföra transaktioner som gynnar bedragarna. Det kräver andra skyddsåtgärder från bankernas och samhället sida.

Varför vill banken ibland kontrollera pass eller nationellt id-kort fast jag har Mobilt BankID?

 • Banken har stärkt skyddet av dina pengar vid transaktioner som banken bedömer har högre risk. Utöver den vanliga identifieringen med Mobilt BankID kan du då behöva identifiera dig med handlingar som har utfärdats av Polisen, det vill säga pass eller nationellt id-kort.

 Varför kan jag inte betala ett lika stort belopp från mitt konto som jag kunde tidigare?

 • För att skydda dina pengar sätter banken limiter, beloppsgränser, för hur stora betalningar man kan göra från ett konto. Syftet är att minska risken för bedrägeri och begränsa eventuell förlust om en bedragare försöker göra uttag från kontot. Det kan vara du själv som har valt en beloppsgräns, eller det kan vara banken som satt beloppsgränsen.

Hur gör jag om jag måste betala ett belopp som ligger över beloppsgränsen?

 • Ibland kan du själv ändra beloppsgränsen i internetbanken, men ibland måste du kontakta din bank.

Varför går min betalning inte i väg på en gång?

 • Bankerna möjliggör fördröjt genomförande av transaktioner som ett sätt att skydda pengarna på ditt konto. Tar en betalning eller annan transaktion längre tid att genomföra är det inte lika attraktivt för en bedragare. En kund som blir lurad att initiera en betalning har dessutom chans att larma banken innan pengarna lämnar kontot. Fördröjning av transaktioner kan införas på ett konto på kundens eller bankens initiativ.

Jag har ett Mobilt BankID som jag vill flytta över till min nya mobiltelefon. Varför måste jag ha ett pass eller nationellt id-kort för att utfärda ett nytt Mobilt BankID? Det behövde man inte förut.

 • BankID möter de höga krav på säkerhet som svenska banker och myndigheter ställer. Eftersom BankID möjliggör att kunden kan identifiera sig mot banken, komma åt sjukjournaler och en rad andra privata tjänster i samhället, är det av yttersta vikt att säkerställa att banken utfärdar BankID till rätt person. Folkbokförda i Sverige (som inte kan få pass eller nationellt id-kort) kan fortsättningsvis få ett BankID men det kommer i större utsträckning att kräva ett besök på ett bankkontor.

Det skulle kännas tryggt om även min dotter måste kontrollera eller godkänna vissa speciella transaktioner där det inte får bli fel (större belopp, utlandsbetalning till exempel), hur gör jag?

 • Kontakta din bank så berättar de där vilka möjligheter som finns.

 Vad ska jag göra om jag vill veta mer?

 •  Kontakta din bank om du vill veta vilka säkerhetslösningar och eventuella produkter som banken kan erbjuda dig.  

 Finns det några ytterligare åtgärder mot bedrägerier?

 • Från bankernas sida kommer man att följa utvecklingen.
  Flera förslag från bankerna och Bankföreningen ligger på regeringens bord för att mer effektivt kunna förhindra bedrägerier. Bland annat måste det bli möjligt att förhindra att bedragare kan använda en banks telefonnummer, så kallad spoofing. Flera av förslagen handlar även om att banker och myndigheter ska kunna dela information och samarbeta med varandra på ett mer effektivt sätt. Dessutom måste bankerna kunna anmäla bedrägerier digitalt hos polisen. Då blir det möjligt för bankerna att snabbt dela information om penningmålvakter och bygga upp ett heltäckande målvaktsregister.

Vad kan man göra mer?

 • Den ökade brottsligheten och de bedrägerier som följer i dess spår är ett stort samhällsproblem som bankerna inte kan stoppa på egen hand. Många delar av samhället behöver stärkas för att kunna förebygga och bekämpa bedrägerier mer effektivt. Regeringen, brottsbekämpande myndigheter, banker och telekombolag med flera är alla viktiga i detta arbete.