Aktuellt från Bankföreningen

Skärpta åtgärder för utfärdande av id-kort

Bedrägerier är ett växande samhällsproblem. För att kunna bekämpa brottsligheten behövs flera åtgärder, där säkra id-kort är en viktig del. Bankföreningen har skickat in en framställan till regeringen om att förslagen i ID-kortsutredningen genomförs och att Skatteverket utfärdar ett fysiskt id-kort till innehavare av styrkta samordningsnummer.

- Säkra id-kort är en viktig del i arbetet med att bekämpa bedrägerier och annan grov brottslighet. Bankerna måste få bättre möjligheter att kontrollera fysiska id-handlingar på bankkontor och på distans. Vi hoppas att regeringen hörsammar våra förslag. Det skulle väsentligt störa bedragarnas verksamhet, minska antal obehöriga transaktioner och stärka säkerheten i Sverige, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg. 

I sin hemställan till regeringen föreslår Bankföreningen fyra konkreta förslag till åtgärder för utfärdande av fysiska id-kort som i korthet innebär att:

  • Minska antalet olika typer av fysiska id-handlingar i samhället.
  • Fysiska id-kort måste kunna valideras elektroniskt.
  • Fysiska id-kort måste ha möjlighet att elektroniskt bära en bild av innehavaren.
  • Personer med samordningsnummer med styrkt identitet ska kunna skaffa sig id-kort.

Den sista åtgärden innebär att alla personer som har någon form av anknytning till Sverige kan använda samhällets olika tjänster både i fysisk och digital miljö på ett mer jämlikt och säkert sätt.

- Med anledning av att telefonbedrägerier ökar i allt snabbare takt bör det ligga i allas intresse att bryta denna negativa utveckling. Bankföreningen ser därför starka behov av att lagstiftningsförändringar och andra nödvändiga åtgärder inom området vidtas omgående, säger Hans Lindberg.