Aktuellt från Bankföreningen

Öka skyddet mot bedragare - inför ett fullmaktsregister

Bankföreningen skickade den 3 oktober in en skrivelse till regeringen om vikten av att inrätta ett centralt register för framtidsfullmakter, gode män och förvaltare. Ett sådant register är en viktig pusselbit i arbetet för att bättre kunna skydda utsatta personer mot bland annat bedragare.

Bankföreningen har vid flera tillfällen efterfrågat ett nationellt register över framtidsfullmakter, gode män och förvaltare. Ett sådant register skulle förenkla och effektivisera hanteringen.

Det skulle också innebära att kunden kan registrera en person som - tillsammans med kunden själv - ska godkänna större överföringar från eget konto till konton som kunden normalt sett inte överför medel till. Genom registrering i ett centralt register skulle kontroll och verifiering av att rätt person godkänner ett uttag kunna göras.

Bankföreningen skickade i april förra året samt i juni i år in en framställan till Justitiedepartementet med en begäran om att regeringen omgående utreder och snarast inför ett centralt register för framtidsfullmakter, gode män och förvaltare.