Aktuellt från Bankföreningen

Upptrappade åtgärder mot aktiva bedrägerinätverk

Brottsbekämpande myndigheter måste få bättre förutsättningar att utreda och lagföra kriminella nätverk som sysslar med storskaliga telefonbedrägerier mot svenska bankkunder.

Förslagen i Bankföreningens framställan kan sammanfattas i följande fyra punkter:

  1. Brottsbekämpande myndigheter ges ett uttryckligt uppdrag och tillräckliga resurser för att kunna ligga i framkant och besitta den senaste tekniken och IT-kompetensen.

  2. Brottsbekämpande myndigheter ges ett uttryckligt uppdrag att införa adekvata rutiner för att sprida information som är nödvändig för att förebygga, upptäcka och rapportera brott.

  3. Brottsbekämpande myndigheter ges ett uttryckligt uppdrag att samordna och centralisera handläggningen av den organiserade grova bedrägeribrottsligheten till den myndighet eller enhet som har bäst förutsättningar för en snabb och effektiv utredning samt lagföring.

  4. Införande av ett lagstadgat skyndsamhetskrav i förhållande till Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens beslut om dispositionsförbud.

Till Bankföreningens framställan