Bankfokus Nr 2

SIMPT samlar branschen mot penningtvätt

Nu har samarbetet startat mellan branschorganisationerna inom den finansiella sektorn. En första uppgift för SIMPT, Svenska Institutet mot Penningtvätt, är att ta fram en vägledning för hur reglerna mot penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas.

- Regelverket är mycket omfattande och lämnar utrymme för tolkningar, vilket ger en osäkerhet i vad myndigheterna egentligen kräver av bankerna. Dessutom finns krockar med andra regelverk, både kring vad gäller rätten att öppna konto, men också kring personuppgiftsbehandling, säger Tomas Tetzell, chefsjurist på Bankföreningen.

Starten på samarbetet manifesterades genom en kickoff där ett 60-tal personer deltog, främst penningtvättsansvariga i medlemsföretag från de sju organisationerna som grundat SIMPT, men också inbjudna från bland annat Finansdepartementet. Inledningsanföranden hölls av Christina Lindenius, vd Svensk försäkring och Hans Lindberg, vd Bankföreningen. En av initiativtagarna till projektet, Fredric Lundén, SEB, beskrev bakgrunden till och förväntningarna på SIMPT.

- Vi förväntar att kunna ha en dialog med bland andra Finansinspektionen om hur reglerna ska tolkas, och att bankerna ska kunna agera mer likartat gentemot kunderna, säger Tomas Tetzell.

SIMPT ska ha sitt kansli på Bankföreningen och har anställt Hanna Wetter som projektledare från slutet av augusti.

På mötet redogjorde Anna Andersson, Finansdepartementet, också för några huvudområden för FATF:s granskning av Sverige samt för planerna för implementering av fjärde penningtvättsdirektivet.

Som underlag för SIMPT-arbetet kommer nu organisationerna och deras medlemsföretag att peka ut de områden där det är viktigast att först ta fram vägledning för hur penningtvättsreglerna ska tillämpas.

Organisationerna som står bakom SIMPT är Bankföreningen, Svensk försäkring, Fondhandlareföreningen, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Finansbolagens förening och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Publicerad den 21 juni 2016