Bankfokus Nr 2

Enkelt bankbyte blir ständigt enklare

De svenska bankernas gemensamma rutin för bankbyte är så bra att den bör behållas i stället för att införa den som anges i EU:s betalkontodirektiv, ansåg Betaltjänstutredningen. En svensk bankbytesrutin har funnits sedan 80-talet, men arbetet med den är ständigt pågående.

- Att bankbytet fungerar effektivt ligger i allas intresse, även bankernas. Ingen bank vinner på att ha en långdragen process när en kund vill byta bank. Alla banker är ju både övertagande och avlämnande bank, påpekar Anders Dölling, konsumentjurist på Bankföreningen.

Bankbytesrutinen är en rekommendation som har utarbetats av Bankföreningens medlemmar gemensamt, och som de förbinder sig att följa. Den följs dock även av andra banker.

Lena Sylwan Sjöstrand handlägger bankbyten på Nordeas centrala backoffice i Göteborg.

- Det är tryggt att ha Bankföreningens rekommendationer. Om det är någon bank som inte följer dem, kan vi hänvisa till att ”Bankföreningen har bestämt det, och ni är ju med där”. Att det är publicerat på Bankföreningens hemsida gör det väldigt tydligt för både banker och kunder, säger hon.

När ett bankbyte alltid går till på samma sätt, oavsett mellan vilka banker det är, blir handläggningen rent processmässigt dessutom effektivare och därmed snabbare, påpekar hon.

En gemensam rutin har funnits sedan 1980-talet, men arbetet med den är ständigt pågående. Bankerna träffas flera gånger om året på Bankföreningen för att förbättra rutinen och uppdatera den, allteftersom bankernas tjänsteutbud utvecklas. Lena Sylwan Sjöstrand är med i det arbetet.

- Idag har vi Swish och mobilt bank-id; de tjänsterna fanns inte för bara några år sedan. Allt fler kunder har också sina konton kopplade till musik- och filmtjänster. Vi har gjort en uppdatering av checklistan nu i juni, säger Lena Sylwan Sjöstrand.

Aktuellt är också bytesrutiner för investeringssparkonto och individuellt pensionssparande.

EU kom förra året med ett nytt betalkontodirektiv som så småningom ska in i den svenska lagstiftningen. I direktivet anges en bankbytesrutin, som ligger ganska långt från den svenska frivilliga rutinen. Det finns dock en möjlighet att behålla en befintlig nationell rutin om den är bättre för konsumenterna. Betaltjänstutredningen, som haft i uppgift att föreslå hur direktivet ska införas i Sverige, konstaterade i sitt delbetänkande i januari att den befintliga svenska "bankbytesrutinen är både mindre komplicerad och slutförs snabbare än bytestjänsten enligt direktivet”. Att införa direktivets bytesrutin skulle vara ”till nackdel för bankkunderna”.

- När det tar längre tid för kunden blir det ju svårare att byta bank. Sedan hade det inneburit mycket mer arbete för dem på bankerna som ska utföra det. Papper skulle skickas fram och tillbaka mellan bankerna och kunden måste komma till banken en gång till, berättar Lena Sylwan Sjöstrand.

- Det är positivt att betaltjänstutredningen föreslagit att den svenska inarbetade bankbytesrutinen ska behållas i samband med att betalkontodirektivet genomförs i Sverige. Regeringen arbetar nu med en lagrådsremiss som sannolikt presenteras före sommaren. Vi har inte fått några indikationer på att regeringen skulle landa i en annan slutsats än utredningen, säger Anders Dölling som var expert i utredningen.

När lagen träder ikraft måste alla följa rutinen, även de som inte är med i Bankföreningen.

Publicerad den 21 juni 2016