Bankfokus Nr 2

Samtal om finansiering till mindre företag

Den 8 juni anordnade Bankföreningen och Företagarna ett rundabordssamtal om finansiering av små och medelstora företag.

Runt bordet satt representanter för företagare, banker, finansbolag, fintechbolag, myndigheter och regeringen, sammanlagt cirka 20 personer. Diskussionsledare var Bankföreningens vd Hans Lindberg och Günther Mårdner, vd på Företagarna.
Samtalet inleddes med beskrivning av hur små och medelstora företag i Sverige ser på sin finansieringssituation och vilka finansieringslösningar som används.

Diskussionen handlade sedan till största delen om hur förutsättningarna för små och medelstora företag att få finansiering kan förbättras. Här framkom flera intressanta förslag. För bankernas del skulle till exempel ett utökat samarbete sinsemellan kring information om småföretagskunder minska transaktionskostnaden för kreditgivningen. Bankerna skulle också kunna samarbeta bättre med fintechföretagen kring de nya finansieringsformerna.

Samtliga runt bordet delade slutsatsen att mötet varit konstruktivt och att det finns skäl att fortsätta denna typ av breda dialog.

Publicerad den 21 juni 2016