Bankfokus Nr 2

Utredningen av Riksbankens befogenheter

Riksdagens finansutskott utsåg Mervyn King, tidigare chef för engelska centralbanken, och Marvin Goodfriend, professor vid Carnegie Mellon University, att genomföra en utvärdering av den svenska penningpolitiken, det vill säga det som är Riksbankens uppgift. Riksbanken är en myndighet under riksdagen.

Utredningen som kom i början av året utmynnar i en rad rekommendationer, både för Riksbanken gällande penningpolitiken, men även kring makrotillsynen. Utredarna anser att regeringen om några år ska granska fördelningen mellan Finansinspektionen och Riksbanken av ansvaret för makrotillsynen, och väcker frågan om Riksbanken bör få en större roll när det gäller finansiell stabilitet, genom att den tilldelas makrotillsynsbefogenheter.

Under tiden bör Finansinspektionen få de befogenheter och makrotillsynsverktyg som är ”lämpliga för dess uppdrag” att främja finansiell stabilitet.

Publicerad den 21 juni 2016