Bankfokus Nr 2

Bankerna gör information om hållbarhet mer tillgänglig

Finansmarknadsminister Per Bolund vill att branschen ska bli mer öppen kring hållbarhet i bankernas kreditgivning till företag. Bankföreningen och bankerna arbetar med detta och lämnar en första lägesrapport till sommaren.

I november 2015 publicerade Finansinspektionen en rapport om hållbarhet och bankernas kreditgivning. Rapporten togs fram på uppdrag av finansmarknadsminister Per Bolund. Han vill att bankerna ska bli mer transparenta när det gäller hur de beaktar miljö och hållbarhet i sin kreditgivning till företag, och anser att detta i första hand bör ske genom ett branschinitiativ. Som avstamp för arbetet bjöd Per Bolund in till rundabordssamtal i januari för att ta del av hur bankerna ser på saken.

- Bankerna är positiva, och har arbetat med det tillsammans med Bankföreningen under våren. De redovisar redan mycket av den här informationen i sina hållbarhetsrapporter, men genom branschinitiativet kan den ställas upp på ett överskådligare sätt, så att konsumenterna får lättare att jämföra bankernas hållbarhetsarbete, säger Agneta Brandimarti, jurist på Bankföreningen och ansvarig för projektet.

Bankföreningen och bankerna lämnar ett preliminärt förslag till sommaren, och fortsätter sedan arbetet i höst.

Publicerad den 21 juni 2016