Bankfokus Nr 2

Bankfokus Nr 2

Stora beslut håller på att tas både i Basel och Sverige som kan komma att påverka ekonomin och samhället på lång sikt. Ännu har ingen myndighet presenterat en konsekvensanalys av effekterna för Sverige. Läs intervjuer med Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, vice riksbankschef Kerstin af Jochnick och finansmarknadsminister Per Bolund.

Se även en kommentar av Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Bankfokus i pdf

I detta nummer: