Bankfokus Nr 2

Enklare för asylsökande få tillgång till bankkonto

Asylsökande som har haft med sig godkända id-handlingar som har beviljats undantag från kravet på arbetstillstånd, ska kunna få bankkonton om de visar upp sitt LMA-kort och en vidimerad kopia av id-handlingen från Migrationsverket.

Det är innehållet i den principöverenskommelse som träffades när Bankföreningen och några av bankerna den 15 juni mötte finansmarknadsminister Per Bolund för att diskutera hur asylsökande ska kunna få tillgång till bankkonton. Det klargjordes också att Migrationsverket avser inrätta en särskild funktion där bankerna kan kontrollera den asylsökandes uppgifter.

– Det är positivt att bankerna genom den här principöverenskommelsen kan underlätta integrationen av de asylsökande i det svenska samhället. Vi välkomnar att regeringen och myndigheterna i stort ansluter sig till en ordning som ligger i linje med vad Bankföreningen och bankerna presenterade redan i början av året. Det är dock viktigt att Finansinspektionen i sitt kommande uttalande klargör att den nya rutinen är förenlig med det svenska och internationella regelverket på penningtvättsområdet. Dessutom behöver Migrationsverket ytterligare tid för att klara sin kontrollfunktion i förhållande till bankerna, säger Bankföreningen vd Hans Lindberg.

– Det är viktigt att de nya rutinerna nu snabbt kommer på plats i samverkan mellan Finansinspektionen, Migrationsverket och bankerna. Vi har förståelse för att det kan ta ytterligare 1-2 månader för Migrationsverket och Finansinspektionen att få de sista pusselbitarna på plats.

För att få öppna bankkonto i Sverige måste man kunna identifiera sig. Det har visat sig vara ett stort problem för asylsökande, även de som har identitetshandlingar. Detta eftersom Migrationsverket under asylprocessen tar hand om identitetshandlingarna.

Utöver identifiering av den asylsökande ska bankerna ställa kompletterande frågor för att uppnå tillräcklig kundkännedom på samma sätt som gäller för alla bankkunder.

Bankföreningen tog i höstas initiativ till ett möte med Finansdepartementet, Finansinspektionen och Migrationsverket för att se vad som kan göras. Den lösning som Bankföreningen har föreslagit ligger i linje med den överenskommelse som nu har träffats.

Publicerad den 21 juni 2016