Bankfokus Nr 3

Samarbete med Migrationsverket hjälper asylsökande få konto

Varje dag ringer bankerna 40 till 50 samtal till Migrationsverket för att kontrollera identiteten på asylsökande som kommit för att öppna bankkonto. Det är en succé. För bara några månader sedan var det inte möjligt, och den asylsökande fick oftast gå ifrån banken utan konto.

I juni i år ingick Bankföreningen, Migrationsverket, Finansinspektionen och Finansdepartementet en principöverenskommelse att underlätta för asylsökande att få tillgång till bankkonto. Då slogs fast att bankerna ska få öppna konton åt asylsökande som har kommit till Sverige med godkända id-handlingar, och som har beviljats undantag från kravet på arbetstillstånd. Parterna började omedelbart arbeta för att göra det möjligt i praktiken.

Det som fram tills dess hindrat bankerna att öppna konton åt asylsökande var en kombination av kraven i penningtvättslagen och det faktum att Migrationsverket under asylprocessen håller kvar de asylsökandes id-handlingar.

Vid överenskommelsen enades man om att det kort som asylsökande får som bevis på att asylprocessen är inledd, det så kallade LMA-kortet, tillsammans med en vidimerad kopia av id-handlingen i princip ska räcka som legitimation för den som vill öppna bankkonto. En viktig aspekt var dock att bankerna skulle kunna få handlingarna bekräftade av Migrationsverket.

Telefonlinje inrättas

Bara en månad senare, i juli, inrättades en särskild telefonlinje till Migrationsverket, som bankerna kan ringa för att kontrollera LMA-kortet och undantaget från kravet på arbetstillstånd. I augusti blev det möjligt att också kontrollera att id-handlingen är registrerad hos Migrationsverket.

- Sekretessreglerna måste hanteras, och det är också det som gör att vi ännu inte har en lösning där banken kan scanna in kopian av id-handlingen och skicka till Migrationsverket, så att de även ska kunna bekräfta att fotot stämmer, säger Åsa Arffman, jurist på Bankföreningen som varit pådrivande i arbetet.

Det var Bankföreningen som under hösten 2015 tog initiativet till samarbetet med Migrationsverket och Finansinspektionen för att underlätta för asylsökande som behöver bankkonto. Vid två av träffarna har konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund varit med.

- Det känns så tillfredsställande att vi har kunnat samarbeta så konstruktivt, och snabbt kunnat få till stånd något som gör skillnad för människor, säger Åsa Arffman.

Publicerad den 25 oktober 2016