Bankfokus Nr 3

3 frågor till Sigurd Næss-Schmidt

Konsultföretaget Copenhagen Economics har gjort undersökningen för Bankföreningens räkning. Företaget rankas som ett av de 20 bästa i världen inom ekonomisk analys.

1. Moms är ju en skatt avsedd för konsumenter, så när finansiella tjänster är undantagna från moms är det inte bankerna som slipper moms, utan deras kunder. Finns det något sätt som bankerna tjänar på momsundantaget?

- Eftersom de finansiella tjänsterna för hushållskunder är billigare än de hade varit med moms, så kan det hända att banksektorn netto säljer lite fler banktjänster till samhället. Banksektorn är kanske en aning större än den annars skulle ha varit.

2. Ni konstaterar att bankernas företagskunder förlorar på momsundantaget för finansiella tjänster. Kan du förklara varför?

- Eftersom finansiella tjänster är undantagna från moms så får banken inte dra av den ingående momsen, det vill säga den moms som banken betalar när den köper exempelvis ett skrivbord eller en IT-tjänst. Den ingående momsen blir i stället en kostnad för banken. När en företagskund sedan köper tjänster från banken blir priset således högre än vad det skulle ha varit om banken kunnat dra av den ingående momsen.

3. Finansmarknadsminister Per Bolund är en av dem som uttalat ambitionen att Stockholm ska vara Nordeuropas finansiella centrum. Vad tror du om den möjligheten, om en löneskatt införs på den svenska finanssektorn?

- Det blir förstås svårare. Med en löneskatt blir Sverige ett mycket mindre attraktivt land att producera finansiella tjänster i. Löneskatten gör det också svårare för finanssektorn att dra till sig arbetskraft. Löneskatten förvrider konkurrensen mellan svenska och utländska banker, till skillnad från moms, som läggs på tjänster och varor oavsett om de produceras i Sverige eller ett annat land.

Publicerad den 25 oktober 2016