Bankfokus Nr 3

EU-bidrag kan användas som säkerhet för lån

En principiellt viktig fråga för banker som lånar ut till jordbruk har nyligen avgjorts i Högsta domstolen. Domstolen slår fast att en bank har sakrättsligt skydd för en pantsättning i form av ett framtida EU-bidrag.

På våren kan bönder söka EU-bidrag för sin verksamhet. Själva utbetalningen sker dock först på hösten. Eftersom många bönder vill kunna använda pengarna direkt, tar de ett banklån med det framtida EU-bidraget som pant. Jordbruksverket, som är den myndighet som betalar ut EU-bidraget, underrättas om pantsättningen. Det här har varit en vanligt förekommande typ av jordbrukskredit.

Bankerna har dock inte känt sig helt trygga med den här typen av pantsättning. Osäkerheten har under senare år blivit än större, eftersom Jordbruksverket ibland, när en pant har behövt tas i anspråk vid exempelvis en jordbrukskonkurs, inte har betalat ut det pantsatta stödet till banken, utan i stället nedsatt det hos Länsstyrelsen.

- Osäkerheten har medfört att bankerna inte har bokat upp lånen som fullgott säkerställda, vilket har påverkat kapitaltäckningskravet. Vissa banker har också frågat sig om de skulle sluta låna ut på det här sättet, något som skulle kunna inverka på hela jordbruksnäringen, säger Erik Selander, advokat på Advokatfirma DLA Piper, som varit med och företrätt Landshypotek Bank i målet som nyligen avgjorts av Högsta domstolen.

Gick till domstol

Landshypotek beslöt sig nämligen till sist för att gå till domstol med den panträttsliga frågan, och gjorde det i ett fall där Jordbruksverket inte ville betala ut det pantsatta EU-stödet vid en konkurs. Eftersom fallet ansågs principiellt viktigt och av stort intresse, hänsköt Tingsrätten ärendet till Högsta domstolen. Avgörandet kom under sommaren.

I högsta domstolens beslut slås fast att en pantsättning av den här typen av EU-bidrag har sakrättsligt skydd vid pantsättarens konkurs.

- Beslutet har resulterat i att Jordbruksverket har ändrat sina rutiner och slutat nedsätta pengarna hos Länsstyrelsen, och i stället godkänner panterna. Det är fantastiskt bra för jordbruksnäringen för då kan de få de här lånen, som de är beroende av för att driva sin verksamhet. För bankerna betyder det att de inte behöver vara osäkra på om lånen kan bokas upp som säkerställda eller inte, säger Erik Selander.

Publicerad den 25 oktober 2016