Bankfokus Nr 3

Låt staten ta över ansvaret för id-handlingar

Bakom många bedrägerier ligger identitetsbedrägerier. En viktig del av problemet är att Sverige har för många och för osäkra identitetskort. Att utfärda id-handlingar är en kärnuppgift för staten, anser Bankföreningen.

Det finns idag 15 olika sorters giltiga id-kort i Sverige – svårt att hålla reda på för personal i butiker och på andra ställen. Korten varierar också i tillförlitlighet. Ett exempel är körkortet. I Sverige utfärdas det som en id-handling, men så är det inte i alla länder. Den som har utländska papper på att den kan köra bil, kan få ett svenskt körkort utan att personens identitet har fastställts från början.

Många id-handlingar kan dessutom alltför lätt förfalskas, och säljs på internet för bara några hundralappar. Resultatet är ofta svårt att skilja från äkta handlingar.

- Bankföreningen anser att det är statens ansvar att reda upp det här. Det är en kärnuppgift för staten, säger Leif Trogen, chef för avdelningen för infrastruktur på Bankföreningen.

- Helst skulle vi vilja att staten utfärdar id-handlingarna. Näst bäst, och kanske mest realistiskt, är att staten skapar regler för hur det ska gå till att ansöka om, tillverka och överlämna id-handlingar. Staten ska också se till att kontrollen av en id-handlings äkthet går enkelt, snabbt och är pålitlig. En fungerande registerkontroll mot utfärdaren av id-handlingen är därför nödvändig.

Hämta personligen

Även det fysiska utfärdandet av id-handlingar måste stramas upp, anser Bankföreningen. Precis som för pass ska personlig inställelse krävas vid både ansökan och utlämning.

- Så undviker vi att de stjäls ur brevlådor eller hämtas ut av fel person hos postombuden. Men posten bör också kräva att ombuden har scannrar som enkelt skiljer falska id-kort från äkta. Också detaljhandeln kan göra mer, genom att till exempel skaffa sådana hjälpmedel.

Bankföreningen ville att regeringen i höstens budgetproposition skulle slå fast att staten avser att ta ansvar för svenska id-handlingar.

- Tyvärr förbigicks frågan med tystnad i budgeten, men Alliansen har lagt en motion med ett förslag att göra en översyn av antalet godkända id-handlingar och deras kvalitet. Syftet är att minska möjligheten till utnyttjande av annans identitet, säger Leif Trogen.

Publicerad den 25 oktober 2016