Bankfokus Nr 3

Bankfokus Nr 3

16 000 jobb hotas om planerna på en extra löneskatt på anställda inom finanssektorn skulle genomföras. ”Skatten vore förödande”, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg i Bankfokus.

Dessutom i Bankfokus: Telefonlinje till Migrationsverket hjälper asylsökande få bankkonto. Branschen gör gemensam vägledning för hur reglerna mot penningtvätt och terrorfinansiering ska omsättas i praktiken. För att minska bedrägerierna vill Bankföreningen att staten tar över ansvaret för id-handlingar. Konsultföretaget Oliver Wyman visar att Basel 4 slår mot svensk tillväxt.

Bankfokus i pdf

I detta nummer:

Vd-ord