Bankfokus Nr 3, 2018

Skatteadministration i en digitaliserad värld

Bankföreningen fick i oktober besök av Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm som berättade om några pågående och framtida projekt.

Ulrika Hansson, skatteexpert på Bankföreningen

   Ett av projekten handlar om att företag i framtiden ska kunna lämna uppgifter till Skatteverket med hjälp av API-lösningar. Skatteverket får då tillgång till företagets affärssystem och kan hämta informationen direkt därifrån.

Katrin Westling Palm berättade också om planerna för att effektivisera Folkbokföringen. Till exempel ska privatpersoner kunna adressändra genom andra aktörer, som mäklare. Vidare vill Skatteverket tillhandahålla tjänster och öppna data som gör det möjligt för andra aktörer att integrera med verkets tjänster i sina system och plattformar.

- Det verkar med andra ord som om det ska bli möjligt att använda Skatteverkets öppna information för kommersiella ändamål, säger Ulrika Hansson, skatteexpert på Bankföreningen.

 

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8