Bankfokus Nr 3, 2018

Nya på Bankföreningen

Bankföreningen har fått tre nya anställda: Therese Mårtensson, Tomas Österman och Paula Kjellin.

Therese Mårtensson, jurist på Bankföreningen

   Therese Mårtensson, som är jurist, ska dela sin tid mellan säkerställda obligationer på sekretariatet för Association of Swedish Covered Bond issuers, ASCB, och frågor relaterade till kreditrisk och värdepapper på Bankföreningens juridiska avdelning. Banker agerar förvaringsinstitut åt fondbolag, då dessa enligt lag inte själva får förvara tillgångarna i fonderna de förvaltar. Andra värdepappersfrågor kan handla om bankernas kapitalanskaffning, värdepapperisering, prospekt och rating.  

- Vad gäller säkerställda obligationer så kommer vi att lägga mycket energi på ett förslag till EU-direktiv som har lagts fram. Syftet med direktivet är att harmonisera lagstiftningarna i de olika EU-länderna, så det kommer att påverka den svenska lagstiftningen på många sätt, säger Therese Mårtensson. 

Närmast kommer Therese Mårtensson från en tjänst som compliance officer på Swedbank. Hon har även arbetat på Länsförsäkringar Bank tidigare. Fritiden ägnar hon gärna åt kultur - teater, bokklubb, utställningar - och resor. 

Tomas Österman, verksamhetsutvecklare på Bankföreningen

   Tomas Österman har kommit till Bankföreningen för att arbeta med Tambur, portalen som snabbar upp bostadstillträdena för mäklarna, bankerna och i slutändan kunderna. Tambur började användas i april i år och har haft en tillväxt som varit snabbare än förväntat. Nästan var tredje mäklare i Sverige anslöt sig redan de första fyra månaderna, och prognosen för antalet bostadstillträden via portalen är 25 000 – 30 000 i år.  

- I takt med att antalet användare och ärenden växer behöver vi strömlinjeforma arbetsflödet och skapa ytterligare funktionaliteter som gör att vi kan hantera fler ärenden. Nu ligger det på cirka 3 000 tillträden per månad och vi ska upp till mer än det dubbla under 2019, säger Tomas Österman. 

Åtta bolånebanker är anslutna, och det är Tomas Östermans roll att samordna deras önskemål om vidareutveckling.  

Själv kommer han från SEB, där han arbetat med Tambur sedan tanken på det bankgemensamma projektet föddes 2012. När projektanställningen på Bankföreningen upphör om två år, återgår han till banken, där han arbetat sedan första sommarjobbet 1976. Nu senast var han chef för privatlåneaffären.  När han inte arbetar tycker han om att vara på fritidsstället med familj och vänner, laga mat och spela golf. 

Paula Kjellin, rådgivare inom digitalisering på Bankföreningen

   Paula Kjellin har anställts för att arbeta med digitala frågor för bankerna. Det första hon ska titta på är om och hur e-skuldebrev kan göras digitala samt hur elektronisk meddelandehantering på ett säkert sätt kan effektiviseras, men listan på möjliga framtida arbetsuppgifter räcker lika långt som fantasin.

- Det vi bland annat ser framför oss är ökad automatisering. Det är många faktorer som påverkar graden av automatisering såsom AI, där röststyrda assistenter hjälper oss kunder med ärenden. Efterfrågan på tjänster i realtid påverkar också graden av automatisering, där Swish är ett praktexempel, berättar hon.

Tidigare har Paula Kjellin arbetat på Nordea och Swedbank, med produktstrategi, paketering och utveckling av såväl e-faktura som digitalisering av lån. Senast kommer hon från Bankgirot, där hon som affärsutvecklare och produktägare har tagit fram bland annat BIR, Betalningar i realtid, och Swish. Paula Kjellins stora fritidsintressen är segling och skidåkning.

 

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8