Bankfokus Nr 3, 2018

BANKER OCH LANDSBYGD - ”Långt till kunderna är normalläget”

Handelsbanken i Pajala, som är Jutos Timbers bank (se artikeln intill), servar kunder i ett utsträckt område. Kommunen är stor till ytan och både företag och privatkunder är utspridda.

   En del kunder kan ha tio mil till kontoret, berättar Niklas Ylipää, kundansvarig på banken. Företagen i kommunen verkar i olika branscher, men är ofta små, med upp till tio anställda, även om det finns en del större också.

Hur är det att ha långt till kunderna?

- Man vet ju inget annat; det är normalläget. Man tänker aldrig på att det är något problem över huvud taget. Om du ska träffa kunder som kommer långväga ifrån, då får man kanske vara flexibel så att de får komma på kvällen eller ibland under helgen. Sådant uppskattar de väldigt mycket. Annars kan man hjälpa till mycket via de digitala tjänsterna.

Det händer också att banken åker och besöker företagskunderna.

- Alla är stolta att visa upp vad de har. Det är himla roligt att vara på de där kundbesöken. Det stärker kundrelationen och man får en annan inblick i kundernas verksamhet.

Hur har de digitala tjänsterna ändrat förutsättningarna för kunder som har långt till banken?

- Den minskade kontantanvändningen när de flesta har digitala tjänster, gör att det inte blir lika stort problem när du har långt till bankkontoret. Förut behövde du kanske komma och hämta ut pengar, men det har ju minskat enormt mycket.

Hur gör ni för att bedöma låneansökningar på annan ort?

- På mindre orter har man hyfsad kännedom om vem någon är, även om det är långt bort. Och så har vi siffrorna att titta på.

 

Läs om Jutos Timber: Med den tätvuxna tornedalsfuran som råvara

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8