Bankfokus Nr 3, 2018

BANKER OCH LANDSBYGD - Kontanthantering där behovet är som störst

En stor del av kontanthanteringen i Sverige sköts av Bankomat AB som med sina bankomater täcker 569 orter över hela landet. Företaget har dessutom nära 300 insättningsautomater samt sex kontantdepåer.

Jenny Danielsson, kommunikationsansvarig på Bankomat AB

   Fem banker äger Bankomat AB, men många fler banker och kortutgivare har avtal med företaget, vilket gör att deras kunder kan använda sig av kontantservicen.

Kontantautomaterna är belägna på platser där kontantbehovet är som störst, nära butiker och resecentrum. Av tradition finns de också i anslutning till många banker. Lokaliseringen av uttagsautomater har de senaste fem åren dock genomgått en förändring. 2012 fanns 63 procent av uttagsautomaterna i anslutning till ett bankkontor medan 37 procent fanns på andra ställen. Idag är det mindre än hälften som finns vid ett bankkontor; resten är placerade där de bedöms göra större nytta. Bankomat AB har de senaste åren etablerat Kontantcenter i hela Sverige, med såväl insättnings- som uttagsautomater, där det ibland även går att ta ut utländsk valuta.                   

- Vi vill vara i centralt placerade lägen, gärna inomhus i till exempel gallerior och köpcentrum där det finns ett befintligt flöde av människor. Det är viktigt för oss att skapa trygga, tillgängliga platser där våra tjänster finns samlade, säger Jenny Danielsson, kommunikationsansvarig på Bankomat AB.

Andra som äger uttagsautomater är Ica, Nokas och Forex. Totala antalet uttagsautomater är i stort sett det samma som för tio år sedan. Antalet uttag har däremot gått ner till hälften.

 

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8