Bankfokus Nr 3, 2018

BANKER OCH LANDSBYGD - Digitalisering ska få hela Sverige att frodas

Digitalisering är ett verktyg för att överbrygga ojämlikheter mellan stad och land, anser regeringen som därför har skapat visionen om ett helt uppkopplat Sverige. I Storuman i Västerbottens inland ser man tillgången till bredband som en framgångsfaktor.

   I framtiden kommer många välfärdstjänster att erbjudas digitalt, spår regeringen, till exempel förväntas en stor del av vården ges på distans. Förhoppningen är också att digitaliseringen ska bidra till omfattande effektivisering av det offentliga. Samtidigt ger bredbandsuppkoppling förutsättningar för företag att verka oavsett var de befinner sig, vilket därmed genererar sysselsättning och tillväxt i hela landet, konstaterar regeringen. På motsvarande sätt får kunder, oavsett bostadsort, tillgång till varor och tjänster från företag som är digitala.

Några som tagit fasta på det är politikerna i Storuman kommun, där avstånden är långa och befolkningen gles. Tillgång till bredband har setts som en framgångsfaktor.

- Vi har en väldigt bra infrastruktur vad gäller bredband, bland de bästa i Sverige. Det har varit en strategisk fråga i hela Västerbotten att verkligen satsa på bredband, och vi har haft ett väl utvecklat samarbete med de andra kommunerna och region Västerbotten. Vi har också utnyttjat externa medel från EU:s fonder. I perifert belägna mindre byar med några få hushåll blir det ganska höga kostnader för att få fram fiber. Men vi samarbetar med kraftbolagen när de förnyar elnätet och passar på att lägga ner fiber; då får vi mer för pengarna, säger Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storuman.

Kommunen har ett starkt näringsliv och en arbetslöshet som är lägre än rikssnittet. Här finns företag av många sorter; verkstadsindustri, kraftbolag, gruvprojektering samt turism med besökare från hela Europa. Tack vare gränshandeln var Storuman också den kommun i Sverige där handeln ökade mest förra året, enligt HUI Research.

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8