Bankfokus Nr 3, 2018

Bankföreningen deltar i utredning om kupongskatt

Regeringen anser att kupongskattelagen, som är från 1970-talet, är föråldrad och behöver en översyn. Dessutom krävs åtgärder för att komma åt skattebortfall som enligt regeringen finns i det nuvarande systemet.

   Bankföreningen, Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening deltar i en referensgrupp till en intern så kallad bokstavsutredning vid Finansdepartementet om översyn av kupongskattelagen.

Föreningarna har löpande lämnat synpunkter på utredningens förslag. Föreningarna är mycket kritiska och anser att det skatteförfarande som föreslås för uppbörd av källskatten kommer att leda till att det blir vanligare att aktieägare i utlandet måste vända sig till svenska Skatteverket och yrka nedsättning av för högt innehållen källskatt, istället för som nu, få rätt skatt på utdelningen redan vid utdelningstillfället. Det beror på att utredningen föreslår att varje enskild aktieägare måste identifieras innan skatten kan sättas ned. I långa kedjor av mellanhänder blir detta problematiskt.

Utredningen ska vara klar den 15 december 2018 och kommer därefter att skickas ut på remiss. 

  

 

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8