Bankfokus Nr 3, 2018

Bankfokus Nr 3, 2018

En statlig detaljreglering kan vara ett hot mot ett livskraftigt företagande i hela landet, skriver Bankföreningens vd Hans Lindberg i Bankfokus. Om bankerna inte kan använda sin lokalkännedom i kreditgivningsprocessen drabbas särskilt företag med små marginaler, på mindre orter och lokala marknader. Bankerna har stor betydelse för att hela Sverige lever och utvecklas. I detta nummer av Bankfokus gör vi ett nedslag på landsbygden.

   Riksbankskommittén föreslår att det yttersta ansvaret kontantförsörjningen i Sverige läggs på några få banker. Bankföreningen är kritisk mot förslaget, och får medhåll av både Finansinspektionen och Konkurrensverket som även de avstyrker.

Bra kundrelationer går att skapa lika bra digitalt som på kontor, anser Sven Eggefalk, vd på Länsförsäkringar Bank, som satsar på båda delarna.

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8