Bankfokus Nr 3, 2018

Norden toppar kontantlösa betalningar

Sverige hade återigen flest kontantlösa betalningar per capita i Europa förra året. I Frankrike används fortfarande checkar. Det framgår av europeiska centralbankens årliga betalningsstatistik.

   Statistiken omfattar enbart kontantlösa betalningar såsom giro- och internetbetalningar, autogiro, kortbetalningar och checkar.

Skillnaderna är betydande i hur många kontantlösa betalningar som genomförs per capita i de olika europeiska länderna. I Sverige genomförs flest kontantlösa betalningar i EU per person och år, nästan 500 stycken. Andra länder där det görs många kontantlösa betalningar är våra grannar Finland och Danmark, samt Nederländerna och Storbritannien. Där görs ungefär 450 kontantlösa betalningar per person och år.

Kortbetalningar är den vanligaste formen av kontantlös betalning i de flesta europeiska länderna, följt av giro- och internetbetalningar. Flest kortbetalningar per person görs i Danmark, Sverige, Storbritannien och Finland med över 300 kortbetalningar per person och år. Checkar förekommer sällsynt i de flesta länderna, med undantag för Frankrike där det i genomsnitt skrivs 29 checkar per person och år.

På sina håll i Europa är kontanter fortfarande det vanligaste betalmedlet och de kontantlösa betalningarna färre. Som exempel betalade den genomsnittliga italienaren bara 85 gånger utan kontanter hela 2017.

Antalet kontantlösa betalningar per capita 2017

Mer av ECB:s betalningsstatistik här

 

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 8