Bankfokus Nr 4, 2018

Svenskt API-forum bildat

Bankföreningen har tagit initiativ till att bilda Svenskt API-forum där banker och fintechbolag kan mötas för att utbyta erfarenheter och samarbeta. Syftet är att uppnå väl fungerande API-lösningar baserade på kraven i det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) och tekniska standarder från EBA.

   Sedan den 1 maj i år är PSD2 implementerat i den svenska betaltjänstlagen. En utmaning som kvarstår är hur bankerna, som kontohållare, på ett enkelt och säkert sätt ska kunna möta det nya lagkravet. Detta innebär att ett företag, s k tredjepartsleverantör, som har tillstånd från Finansinspektionen kan initiera betalningar och hämta kontoinformation.

Majoriteten av banker avser uppfylla de uppställda kraven genom att utveckla särskilda API-lösningar, som är dedikerade definierade tekniska gränssnitt mellan banken och tredjepartsleverantörerna. Motsvarande lösningar krävs även för open banking i det bredare perspektivet, där aktörer på frivillig basis kan komma överens om att distribuera tjänster.

- För att väl fungerande API-lösningar ska kunna utvecklas behöver marknadsaktörerna, det vill säga kontohållande banker och tredjepartsleverantörer, komma överens om vissa gemensamma kriterier, säger Johan Arvidsson på avdelningen för finansiell infrastruktur på Bankföreningen.

Ett första möte hölls den 13 september med ett stort antal representanter för banker och de mest aktiva fintechbolagen inom området. Även Bankföreningen och Swedish FinTech Association var med på mötet, där det enhälligt beslöts att starta detta arbete.

Forumet har för närvarande ett tjugotal medlemmar. Arbetet ska ledas av två ordföranden, en från bankerna och en från fintechföretagen. Bankföreningen tillhandahåller sekretariattjänster för forumet.

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 8