Bankfokus Nr 4, 2018

Bankfokus Nr 4, 2018

"Svenska banker står starka med väsentligt mer kapital och större resolutionsfond än bankerna i övriga EU-länder. Nya regleringar kommer att kosta mer i termer av sysselsättning och tillväxt än det ger ökad finansiell stabilitet." Så inledde Bankföreningens vd Hans Lindberg årets Bankmöte som hade temat "Bankmarknad i förändring i en turbulent omvärld”.

    I Europa är den politiska situationen mer spänd än tidigare med val till Europaparlamentet, där nya krafter kan få direkt inflytande över EU-politiken samt Brexit som väcker frågor om hur samarbetet i EU utvecklas framöver. Samtidigt pågår arbetet med att slutföra Bankunionen och frågor om Sveriges roll i EU blir alltmer viktig. Den digitala revolutionen är ett fenomen som definierar vår tid. Som bank behövs motståndskraft och flexibilitet för att snabbt kunna anpassa sig till skiften i teknik och i kundernas önskemål och beteenden.

Årets Bankmöte blev ett dynamiskt och intressant möte där många aktuella frågor diskuterades. Bland talarna fanns Peter Grasmann, direktör vid EU-kommissionens generaldirektorat för finansmarknadsövervakning och krishantering, Nordeas ordförande Björn Wahlroos, Tinks grundare och vd Daniel Kjellén och Anna Eriksson, chef för den nya myndigheten för digitaliseringen, med flera. Läs intervjuer och referat i detta nummer.

Dessutom i Bankfokus: Bara fem av 48 europeiska banker klarade årets upplaga av det europeiska stresstestet utan att bankens kapital sjönk. Fyra av dem var svenska. Läs också om det nybildade Svenskt API-forum, där banker och fintechbolag kan mötas för att byta erfarenheter.   

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 8