Bankfokus Nr 4, 2018

BANKMÖTET: ”Snart flyttar det viktigaste banken har - de personliga försäljningstillfällena”

Det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) har öppnat bankmarknaden och ny teknik har möjliggjort en konkurrenssituation som aldrig tidigare. Nu spår Tinks grundare och vd Daniel Kjellén, som bland annat hjälper bankerna med aggregerad data, en process där data sammanställs för att ge nya slutsatser, att lönsamheten kommer att öka. - Den aktör som först tar till sig ny teknik när hela bankaffären blir digital blir också vinnaren, säger han.

Daniel Kjellén, grundare och vd på Tink. Foto: Håkan Flank

     PSD2 innebär att bankmarknaden låses upp och att alla kan få tillgång till samma typ av infrastruktur oavsett om banken är etablerad sedan gammalt eller en uppstickare. Spelplanen har ritats om. Banken måste förtjäna sina kunder genom attraktiva tjänster och kundens möjlighet till aktiva val bara ökar.

- Det här innebär en jättemöjlighet för de banker som tidigt varit villiga att satsa för att ligga i framkant och vinna kundförtroendet när konkurrensen ökar. Det börjar också redan synas att vissa är duktiga på att använda ny teknik medan andra är eftersläntrare. Där kan det snabbt gå utför, säger Daniel Kjellén.

Som exempel pekar han på utvecklingen på delmarknaden blancolån som tidigare var helt off-linebaserad och helt dominerad av ett fåtal storbanker.

- På nolltid flyttades hela affären och blev digital. Därmed ökade konkurrensen och förmedlingstjänster som Lendo, Zmarta och andra kom in och lade sig mellan banken och kunden.  Det har gått på fem år, säger Daniel Kjellén.

Han ser samtidigt utmaningen i att flytta hela bankaffären från off-line till on-line i form av den tid det kan ta att driva igenom och implementera ett förändringsprojekt hos en bank. 

- Stödtjänsterna har redan börjat flyttas över men snart kommer även flytten av det viktigaste man har; de personliga försäljningstillfällena. Och här finns en enorm potential, när man till exempel ser en helhetsbild av kundens tillgångar och lån, säger han.

Digitaliseringen av finanssektorn har bara börjat. Bankens tjänsteutbud står inför en enorm automatisering och förenkling framöver. I korten ligger att tjänsterna kommer att säljas och konsumeras helt digitalt. Den bank som vinner den kanalen vinner också bankmarknaden i Sverige, tror Daniel Kjellén.

- Den personliga bankmannen är död och allt kommer att gå på autopilot men jag tror också att vi kommer att få se en mycket mera lönsam verksamhet när till exempel kontorsrörelsen skalats bort, vilket kommer att ske på sikt, säger han.

Text: Mikael Gianuzzi

 

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 8