Bankfokus Nr 4, 2018

Banker och myndigheter övade kris tillsammans

I november övade ett flertal banker tillsammans med Riksbanken, Riksgälden, Bankgirot och andra, för att bättre samverka om den finansiella sektorn skulle drabbas av störningar eller avbrott. Övningen hölls inom ramen för FSPOS, Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan, som är en frivillig sammanslutning. FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid fungerar.

Leif Trogen, chef för avdelningen finansiell infrastruktur på Bankföreningen.

 Övningen baserades på scenarier i form av olika typer av attacker mot den finansiella sektorn.

I övningen skulle deltagarna upprätta egna lägesbilder av det som hänt, genom att svara på frågor som: vad har hänt? vad tror vi om utvecklingen? egen strategisk riktning? prioriterade åtgärder? Därefter skulle deltagarna dela sina respektive lägesbilder med varandra i samverkanskonferenser för att identifiera eventuella koordineringsbehov, i syfte att sektorns hantering av händelserna skulle bli så effektiv som möjligt. Samverkanskonferenserna leddes av branschföreningarna.

- Samverkan inom sektorn och med myndigheterna är nödvändig om sektorn utsätts för allvarliga störningar i form av hot eller allvarliga händelser i samhället som till exempel en kärnkraftsolycka eller en pandemi, säger Leif Trogen, chef för avdelningen finansiell infrastruktur på Bankföreningen.

 

 


Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 8