Bankfokus Nr 4, 2018

BANKMÖTET: Enkät på Bankmötet

Vilken är den viktigaste frågan i ditt jobb rörande finanssektorn 2019?

 

Pär Holmbäck Adelwald, chef Enheten stora institut, Riksgälden

- Införandet av den nya fordringsklassen så att bankerna kan börja emittera efterställda obligationer. Det är något som kommer stärka den finansiella stabiliteten.


 

Andreas Widegren, European Affairs Manager, Swedbank

- Genom digitaliseringen kommer både etablerade affärsmodeller och aktörer att utmanas. Det kommer att leda till att både mindre och större aktörer erbjuder säkrare och mer kundanpassade tjänster. Fokus måste dock förbli på kundens behov.


  

Isabella De Feudis, vd SVCA, intresseföreningen för aktörer inom private equity

- Överregleringen av finansmarknaderna. Det är oerhört viktigt att kapitalförsörjningen till tillväxtföretag och startups fungerar.

 

 

 

 


Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 8