Bankfokus Nr 4, 2018

Ny på Bankföreningen

Jessie Cargill-Ek, ny jurist med ansvar för konsumentfrågor på Bankföreningen

 I december började Jessie Cargill-Ek som ny jurist med ansvar för konsumentfrågor på Bankföreningen. Hon kommer närmast från ARN, Allmänna reklamationsnämnden, där hon varit inriktad på värdepapper och allmänna bankfrågor. Dessförinnan var hon jurist på Konsumentverket och arbetade med avtalsrätt och marknadstillsyn. I sitt allra första jobb efter juristexamen var hon konsumentrådgivare på kommunen.

- Då är man verkligen nära kunden och får höra hur det fungerar när man blir osams med banken, hantverkaren eller vad det kan vara. Det blir väldigt konkret.

På Bankföreningen handlar Jessie Cargill-Eks arbete mestadels om lagstiftning som berör kundförhållanden, men också om bredare frågor som regelförenkling och informationsprojektet Oanade möjligheter, informationen till konsumenter som behöver stöd i den digitala övergången.

Fritiden ägnar Jessie Cargill-Ek åt sin familj, springning, konst och musik. Hon är dessutom mycket vänsäll.

 

 


Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 8