Bankfokus Nr 4, 2018

BANKMÖTET: ”Inte säkert vi har förstått kraften i klimatfrågan”

Klimatet är bland de fyra saker som Jens Henriksson, vd och koncernchef på Folksam, anser är viktigast för finansmarknaden just nu. Han vill att frågan lyfts fram, för även om branschen blivit bättre avseende hållbarhet, behöver den göra mer.

Jens Henriksson, vd och koncernchef på Folksam. Foto: Håkan Flank

   Vilka är de avgörande frågorna för finansbranschen framöver?

- Fyra saker påverkar hela den finansiella sektorn: den ekonomiska utvecklingen, digitaliseringen, regleringen och hållbarhet. Utifrån det ska du kunna möta kunden och leverera bra produkter.

- Om vi tar ekonomin så ser det lite tuffare ut de åren som kommer. Det finns också ett antal moln på himlen: brexit, Italien, höga räntor och Trumps jakt på Kina. Sedan har vi digitaliseringen som man kan prata flera timmar om. Den kommer att påverka allting vi håller på med. Det tredje området är regleringar. Där tror jag vi har nått peak regulation. Jag tycker att det har varit lite för detaljreglerat. Jag tror man skulle kunna minska komplexiteten i regleringarna. Och det fjärde är hållbarhet. Tänker vi inte på den då finns det ingen jord kvar att göra affärer på.

Du sa i panelsamtalet här på Bankmötet att du skulle vilja lyfta fram frågan om klimatet. Tycker du inte att det har tagits på allvar hittills?

- Inte på fullt allvar. Klimatfrågan, och då framförallt de risker och möjligheter som de innebär, kan inte längre ses som ”någonting annat”, vilket hållbarhetsrisker ofta historiskt har setts som. Istället ska den hanteras som andra finansiella och strategiska risker, vilket betyder att det är naturligt att styrelse och ledning har ansvar över frågan, och att den ingår i bolagets strategiska planering. Vi sitter här och pratar om det, men jag vet inte om vi har förstått den fulla kraften i det. Det kommer bita oss i svansen en dag.

Har den finansiella sektorn förstått hur den kan bidra?

- Jag tycker det sakta dyker upp på ett helt annat sätt. Titta på den entusiasm kring inte minst gröna obligationer, som finns från alla de svenska bankerna. Och titta på en hållbarhetsrapport för en normal svensk bank så ser du att den blir större och större. Men att säga att hållbarhetsmedvetandet finns i alla beslut hela tiden, så är det inte. Det är den riktningen vi är på väg emot. Idag är vi bättre än vad vi var igår, och imorgon måste vi bli ännu bättre än vad vi är idag.

Man pratar fortfarande ofta om hållbarhet som en förtroendefråga.

- Det är både en förtroendefråga och en ekonomisk fråga. Att hantera den här typen av risker rätt är lönsamt för aktieägarna.

Pratar du som försäkringsbolag? För ni kanske ser konsekvenser av klimatet mer direkt än bankerna gör.

- Ja, dels som försäkringsbolag; vi behöver alla göra mer för en värld som det går att leva i och för att våra kunder ska kunna försäkra sig även i framtiden. Men även som investerare. Inom Folksamgruppen investerar vi våra kunders pensions- och försäkringspengar. Och vi tar ansvar för dem genom att påverka bolagen vi äger att jobba hårdare för att bidra. Om Swedbank till exempel inte tog hållbarhetsfrågorna på allvar så vet jag inte om vi skulle investera i dem.

 

 


Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 8