Bankfokus Nr 4, 2018

BANKMÖTET: ”Digitaliseringen ett fenomen som definierar vår tid”

Finansiella innovationer är avgörande för bankerna inför framtiden. Samtidigt blir bankernas roll i samhället en allt viktigare fråga. Det sa Björn Wahlroos, Nordeas ordförande i samband med sitt framträdande på Bankmötet.

Björn Wahlroos, ordförande i Nordea. Foto: Håkan Flank

   Hur ser du på framtiden för bankmarknaden?

- Den digitala revolutionen är ett fenomen som definierar vår tid. Som bank måste vi vara motståndskraftiga och snabbt kunna anpassa oss till skiften i teknik och till kundernas önskemål och beteende. På Nordea har vi de senaste åren investerat stort i att stärka vår kärna för att uppnå just detta - genom vår nya kärnbankplattform, en ny legal struktur och förändringar i vårt sätt att arbeta. Genom digitalisering kan vi skapa ett överlägset kunderbjudande – snabba, enkla, pålitliga tjänster. Finansiella innovationer har varit enormt viktiga i den ekonomiska tillväxt vi har sett under de senaste decennierna, och kommer fortsätta att vara det.

 Vilka är de avgörande frågorna?

- Finansiella innovationer och att hitta digitala lösningar där du interagerar bäst med kunderna är en avgörande fråga. Bankernas roll i samhället blir också en allt viktigare fråga - att förklara hur vi arbetar och vad vi bidrar med. De finansiella marknaderna gör och har gjort mycket gott för världen, bara ett exempel är obligationsmarknaden som gör det möjligt för privatpersoner och företag att finansiera sig. Bankerna är ekonomins möjliggörare, och det kan vi tala mer om.

 

 


Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 8