Bankfokus Nr 3 2017

Nya faktablad för kunder om anhöriga och skatt

   Bankföreningen har tagit fram två nya bankgemensamma faktablad. ”Behörighet för anhöriga vid bankaffärer” ger information om vad som gäller för anhöriga som företräder personer över 18 år och som inte själva kan ta hand om sina bankaffärer. Det andra ”Skatterättslig hemvist i ett annat land” ger information bankens rapportering om kundernas finansiella tillgångar och inkomster i enlighet med den globala standarden Common Reporting Standard, CRS.

Dessutom har foldern och faktabladet "Därför måste banken ställa frågor" uppdaterats i enlighet med den nya penningtvättslagen. Det har även foldern Känn din kund samt faktabladen samt faktabladen "Att bli bankkund" och "Personer i politisk utsatt ställning".

Faktabladen finns att ladda ner på Bankföreningens hemsida. Länkar finner du ovan under Faktablad & Broschyrer

Foldrarna kan man beställa hos cathrine.bergstrom@swedishbankers.se

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 7