Bankfokus Nr 3 2017

Klarspråksprojekt – tydligare och enklare kundvillkor

Bankföreningen vill att innehållet i bankernas kundvillkor ska bli mer lättillgängligt och tydligt, och har därför startat ett pilotprojekt tillsammans med bankerna.

   Bland annat har en språkkonsult föreläst och gett tips om hur man kan skriva på ett sätt som underlättar förståelsen av juridiska texter och villkor.

Nästa steg i arbetet blir att gå igenom konkreta kundvillkor för att se hur de kan förenklas språkligt.

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 7