Bankfokus Nr 3 2017

Ljusning i frågan om id-handlingar

Efter flera års påtryckningar från inte minst Bankföreningen angående säkerhetsbristerna kring svenska id-handlingar, har både regeringen och Polisen tagit initiativ till förbättringar. Ytterst välkommet, konstaterar Peter Göransson, ansvarig för området operativa risker på Bankföreningen.

   Utfärdandet och kontrollen av svenska id-handlingar är inte så säkert som det borde vara, vilket gör att det i Sverige är allt för lätt för bedragare att stjäla identiteter.

Efter flera års påtryckningar annonserade så regeringen i augusti ett initiativ för att skärpa krav och rutiner för svenska identitetshandlingar. En utredning är tillsatt som bland annat ska:

  • föreslå hur antalet identitetshandlingar och utfärdare ska begränsas
  • analysera och föreslå hur verifieringen av äktheten och giltigheten av identitetshandlingar kan förbättras
  • utreda och vid behov föreslå hur identitetshandlingar bör utfärdas och utformas för att bli säkrare
  • analysera och ta ställning till om fysiska identitetshandlingar bör innehålla en e-legitimation på högsta tillitsnivå.

Peter Göransson från Bankföreningen är utnämnd till expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast mars 2019.

Peter Göransson, ansvarig för området operativa risker på Bankföreningen

- Det är bra att regeringen börjar ta tag i frågan om identitet och id-handlingar. Bankföreningen har under flera år försökt förmå regeringen att ta större ansvar. Falska och oriktiga identiteter och falska id-handlingar är ett problem i Sverige, och det finns mycket som med ganska små medel kan göras för att förbättra situationen, säger Peter Göransson.

Vid sidan av utredningen har Polisen som största utfärdare av id-handlingar tagit ett initiativ till att utveckla en e-tjänst för giltighetskontroll av de id-handlingar som man utfärdar, det vill säga pass och nationella id-kort.

- Att banktjänstemannen i dagsläget måste ringa Polisens växel för att validera uppgifterna i id-handlingen är mycket otillfredsställande. En ny rutin är ytterst välkommen, säger Peter Göransson.

Polisens e-tjänst ska testas på ett urval bankkontor i oktober innan den görs tillgänglig för alla kontor.

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 7