Bankfokus Nr 3 2017

Nordea flyttar huvudkontoret till Finland

Vid ett styrelsemöte den 6 september beslutades att Nordeas moderbolag ska flytta till Finland. Det innebär att den svenska verksamheten till största delen kommer att vara en filial till den finska banken.

Johan Hansing, chefsekonom på Bankföreningen

   - Men en viktig utgångspunkt är att bankens svenska verksamhet kommer att finnas kvar i samma utsträckning som idag. Nordeas kunder kommer inte att märka någon skillnad, säger Johan Hansing.

Varför flyttar Nordea sitt huvudkontor?

- Det viktigaste skälet som Nordea har angett är att man som finsk bank omfattas av Bankunionens tillsyn och regelverk och därmed får likartade förutsättningar som jämförbara europeiska banker. Konkret innebär det till exempel att Bankunionens tillsynsmekanism SSM får huvudansvaret för tillsynen över Nordea och att man omfattas av Bankunionens krishanteringssystem.

Vad innebär flytten för övriga svenska banker och svensk finansmarknad?

- Det är förstås till nackdel för ambitionen att Stockholm ska vara ett starkt regionalt finanscentrum. Nordea är den enda av de stora nordiska bankerna som är globalt systemviktig och har därför något av en särställning på den nordiska marknaden. Men, som sagt, Nordea har kvar sin verksamhet och kommer fortsatt att vara en viktig konkurrent i Sverige, säger Johan Hansing.

Måste det svenska regelverket anpassas till Bankunionens för att skapa jämlika konkurrensförhållanden?

- Det återstår att se vilka krav och regler som kommer att ställas på Nordea inom Bankunionen, och i vilken utsträckning de kan komma att avvika från de krav som ställs på svenska banker. Om skillnaderna blir betydande kan det bli nödvändigt att anpassa det svenska regelverket, säger Johan Hansing.

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 7