Bankfokus Nr 3 2017

Bankfokus Nr 3 2017

I detta nummer intervjuas Anders Bouvin, som flyttade hem från London för att bli vd för Handelsbanken och vice ordförande för Bankföreningen.

   Hållbarhet är en viktig branschfråga där bankerna måste våga gå i bräschen, anser Anders Bouvin. Angående hushållen skuldsättning, konstaterar han att bankerna har vidtagit många åtgärder. Krävs det mer bör det ske via finans- och penningpolitik.

Det anser dock inte Finansinspektionen som i november väntas lämna förslag till skärpt amorteringskrav där den som lånar mer än 4,5 gånger sin inkomst före skatt måste amortera från första kronan. Kritiken är massiv, inte bara från Bankföreningen.

Konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden bör stärkas, tycker Bankföreningen, som bland annat vill att ett pantbrevsregister för bostadsrätter införs, och att bostadsannonser ska innehålla ett totalpris, det vill säga inkludera bostadsrättens andel av föreningens skuld i priset.

Läs även om hur Swish vidareutvecklas, om id-handlingar och om hur Bankunionen fungerar i detta nummer av Bankfokus.

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 7