Bankfokus Nr 3 2017

Bankföreningen vill införa centralt pantregister för bostadsrätter

I Sverige finns ett register över panter i alla privatägda småhus – men inte för bostadsrätter. Med dagens osäkra system kan en felaktigt noterad pantsättning i värsta fall leda till att bostadsrättsinnehavaren förlorar sin bostad på exekutiv auktion. Förutom att införa pantregister för bostadsrätter vill Bankföreningen också tydliggöra bostadsrättens andel av föreningens skuld.

   Regeringens utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden kom i våras med en rad förslag som Bankföreningen ställer sig bakom.

- Bostadsköpet är för många hushåll den största ekonomiska transaktionen i livet och skälen är starka att förbättra konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. De förslag som utredningen lämnar, till exempel att införa ett centralt register för panter i bostadsrätter, begränsa rätten att redovisa förlust och införa krav på vissa nyckeltal i årsredovisningen, är alla väl avvägda och bör genomföras skyndsamt, säger Johan Hansing, chefsekonom på Bankföreningen.

Särskilt angelägen är frågan om ett centralt, statligt register över panterna i bostadsrätter. Bankföreningen har drivit frågan länge. I Sverige finns ett sådant register för alla privatägda småhus, men det saknas för bostadsrätter. Bostadsrättsinnehavare kan lida skada av att systemet för att pantsätta bostadsrätter är mindre robust än det för småhus.

- En felaktig notering av en pantsättning, vilket inte är ovanligt, kan leda till att en köpare förlorar sin bostadsrätt vid en exekutiv auktion på grund av att en tidigare innehavare, tillika pantsättare, inte betalat sina lån, säger Johan Hansing.

Införandet av ett centralt pantbrevsregister för bostadsrätter skulle öka säkerheten för köparen. Bankföreningen anser därför att ett statligt register bör införas snarast möjligt. Det skulle underlätta arbetet med att kontrollera ägarförhållanden, pantsättningar och eventuella förfogandeinskränkningar.

- Dessutom skulle risken för olika typer av bedrägerier minska betydligt, påtalar Johan Hansing.

En annan fråga som Bankföreningen lyfter är att prisinformationen vid köp av bostadsrätter bör förbättras. På samma sätt som redan sker i Norge, bör det vara obligatoriskt att i bostadsannonser ange inte bara priset för lägenheten, utan även lägenhetens andel av bostadsrättsföreningens skuld. De två beloppen bör summeras till ett totalpris.

- Många bostadsrättsköpare är inte medvetna om att man i praktiken köper in sig i föreningens skuld när man köper en lägenhet. Om räntan går upp ökar kostnaden för det egna lånet, men också föreningens räntekostnad vilket i sin tur kan leda till högre månadsavgift. Det är i högsta grad rimligt att konsumenterna får en så bra bild som möjligt av det totala priset, säger Johan Hansing.

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 7