Bankfokus Nr 3 2017

Getswish växer i takt med Swish

Getswish startades av bankerna för att driva utvecklingen av Swish. Fram till för ett år sedan bestod bolaget av bara en person. Sedan anställdes Anna-Lena Wretman som vd och idag är de åtta som arbetar där. Varför denna expansion?

Anna-Lena Wretman, vd på Getswish

   - Intresset för Swish är stort och det blev ohållbart att driva utvecklingen med en så liten fast organisation; bankerna fick ta för mycket av sina egna resurser. Men vi har ändå ett banknära samarbete. Ska vi mäkta med att driva den utvecklingsagenda vi har framför oss, behöver vi både kompetens och resurssamarbete med bankerna. Det är en konkurrensutsatt marknad med mycket som händer inom innovation och utveckling, samtidigt som det kommer omfattande regleringar på det här området, säger Anna-Lena Wretman.

Den reglering som kanske påverkar marknaden mest är PSD 2, betaltjänstdirektivet, som speglar EU:s önskan att öka innovationstakten och öppna betalmarknaden för fler aktörer. EU har också tagit initiativet till SEPA instant, ett regelverk för realtidsbetalningar i euro.

- Utvecklingen med att icke-traditionella aktörer som Klarna och Apple kommer in och utmanar bankerna på betalområdet fortsätter. Konkurrensen gör att alla skärper till sig, alla vill komma bra ut för konsumenten. I den här miljön skapas också möjligheter för oss; sådant vi kan ta del av. Vi är en betaltjänst som verkar i ett ekosystem, och kommer det innovationer inom exempelvis identifiering eller realtidsbetalningar kan vi använda oss av det. Vi tycker också det är bra att det regleras, så det blir ordning på hur vi konkurrerar.

I somras uppdaterades Swish-appen med möjligheten att skapa och läsa QR-koder. Till exempel kan en förening som säljer korv på en fotbollsmatch sätta upp en lapp med en QR-kod de själva skapat, där uppgifter om pris och mottagare redan finns. Korvköparna läser av QR-koden med sin Swish-app och behöver sedan bara godkänna betalningen. Då hinner fler korvar säljas i pausen.

Vad gör ni nu på Getswish?

- Ledordet är användbarheten med Swish, både för betalare och mottagare. Vi bygger vidare, dels nya funktioner i varje tjänst, dels inom nya områden. Just nu jobbar vi med formfill, färdigifyllda användaruppgifter, och med möjligheten att integrera kassasystem för att förenkla för handlaren. E-handeln är också jättespännande. Där ser vi verkligen att det finns stor potential.

Ett exempel är kunden SJ som anslöt sin e-handel till Swish i våras. Ett halvår senare betalar 40 procent av dem som köper tågbiljett på nätet och över 50 procent av dem som köper sin resa på SJ:s app med Swish.

Andra tjänster Getswish håller på att ta fram är möjligheten att skicka en begäran eller påminnelse om betalning, samt att man ska kunna lägga upp återkommande enkla småbetalningar i Swish. Getswish fortsätter även att utveckla tjänsten med QR-koder som lanserades i somras. 

- Sedan finns det utvecklingsprojekt vi vill hålla för oss själva ett tag, säger Anna-Lena Wretman.

Swish är ett av Sveriges starkaste varumärken. 98 procent av alla känner till det. 5,9 miljoner har Swish, däribland över hälften av pensionärerna mellan 65 och 79 år. Vem har sagt att äldre inte kan ta till sig ny teknik? När löneutbetalning sammanfaller med helg görs över 1 miljon Swishbetalningar på ett dygn.

Swish ansågs av allmänheten vara Sveriges mest meningsfulla digitala varumärke förra året. Tvåa var Google.

- Men det får inte bara vara hajp kring ny teknik; det ska underlätta vardagslivet. Det kan få vara vilken teknik som helst, det är upplevelsen som är det viktigaste. Betalningar ska vara friktionsfria, användaren ska kunna fokusera på vad man får för betalningen, inte på själva betalsättet. Men man måste också känna att man har kontroll och att det är säkert.

Källor: SJ, Kantar/Sifo, Getswish, Lynx Eye

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 7