Bankfokus Nr 3 2017

Bankföreningen har fått nya medarbetare

I augusti kom två nya medarbetare till Bankföreningen. Samtidigt tillsattes vd-posten på Bankföreningens nybildade dotterbolag.

Tre nya medarbetare: Jenny Winther, Sara Ekstrand och Henrik Bergman

   Sara Ekstrand är jurist och har anställts för att arbeta med frågor om penningtvätt och compliance. Hon ersätter Åsa Arffman, som har blivit Bankföreningens chefsjurist. Närmast kommer Sara Ekstrand från Forex Bank, där hon varit ansvarig för arbetet mot penningtvätt. Hon har tidigare arbetat på Nordea, Länsförsäkringar och Finansinspektionen inom områdena penningtvätt och compliance.

   Henrik Bergman har tillträtt som biträdande chef för Bankföreningens avdelning för finansiell infrastruktur där han arbetar med bankernas digitala förnyelse.  Från Bankföreningens sida ansvarar han för verksamheter som bedrivs i föreningens dotterbolag, såsom projektet för ny framtida svensk betalinfrastruktur, och Tamburprojektet för förenklade bostadstillträden.  Närmast kommer Henrik Bergman från SEB, där han ansvarade för betalinfrastrukturfrågor. Han har också varit ordförande för Getswish. I grunden är han jur kand och civilekonom.

   Jenny Winther har anställts som vd för Betalningsregelverk i Sverige AB, ett nytt dotterbolag under Bankföreningen. Bolaget har startats för att driva det bankgemensamma projektet att skapa en ny betalinfrastruktur i Sverige. Tidigare arbetade Jenny Winther på Bankgirot där hon senast var avdelningschef för produkter och tjänster inom betalningar. Hon har även en bakgrund som konsult på Logica, nuvarande CGI, och är utbildad civilingenjör.

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 7