Bankfokus Nr 3 2017

Mycket arbete för bankerna kring dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, som ska tillämpas från och med 25 maj 2018, innebär en rad förändringar för bankerna. Den väcker dock vissa frågor när det gäller hur innehållet ska tolkas.

   Reglerna i förordningen ser exempelvis ut att ibland kollidera med andra aktuella regelverk, som PSD2 och penningtvättsreglerna. Det behöver därför klargöras hur myndigheterna som utövar tillsyn ska samordna sig, så att de oklarheter som finns hur regelverken ska fungera ihop inte får negativa konsekvenser för bankerna.

För att diskutera dessa och andra frågor bjöd Bankföreningen in Datainspektionen, Finansinspektionen och bankerna till ett möte i september.

- En rad viktiga synpunkter framkom då som behöver analyseras ytterligare av både myndigheterna och bankerna, för att de ska kunna hanteras på ett bra sätt, säger Agneta Brandimarti, jurist på Bankföreningen.

Dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, är bindande för alla EU-länder och ska tillämpas i sin helhet. Dataskyddsförordningen ersätter den nuvarande svenska personuppgiftslagen som därmed upphör i samband med att förordningen börjar tillämpas nästa år.

 

 

Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 7