Bankfokus Nr 2, 2017

Sverige fick godkänt i FATF-granskningen

  Den globala organisationen Financial Action Task Force, FATF, genomför med jämna mellanrum en omfattande granskning av hur väl medlemsländernas system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism fungerar.

Förra året var det Sveriges tur. En delegation från FATF besökte Sverige och genomförde samtal med såväl regeringen, myndigheter som branschen. I april 2017 publicerades resultatet, och det kan konstateras att Sverige kom väl ut. Av den kritik som FATF trots allt hade, kommer en del att åtgärdas i och med den nya penningtvättslagen och föreslagna ändringar i registerlagen.

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 7