Bankfokus Nr 2, 2017

EBA bör inte få ta avgift direkt av bankerna

I en översyn av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna, EBA, EIOPA och ESMA, har EU-kommissionen luftat tanken att EBA ska få möjlighet att kräva avgifter direkt av bankerna. Det har Bankföreningen i sitt konsultationssvar sagt nej till.

- Ett sådant system riskerar att medföra sämre insyn och möjlighet för svenska myndigheter att påverka EBA:s arbete, säger Åsa Arffman, chefsjurist på Bankföreningen.

Idén nämns i en konsultation som EU-kommissionen sänt ut för att samla in information från olika typer av intressenter: finansiell sektor, konsumentorganisationer och andra. Kommissionen vill veta om intressenterna anser att de tre tillsynsmyndigheterna levererar i enlighet med deras mål att skydda allmänintresset samt bidra till finansiell stabilitet. Kommissionen vill också få förslag på hur tillsynsmyndigheternas arbete kan effektiviseras.

- Vi tycker att EBA utför ett gott arbete, men att transparensen kan förbättras. Det finns ingen anledning att ändra på den interna organisationsstrukturen eller beslutanderätten inom tillsynsmyndigheterna, säger Åsa Arffman.


Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 7