Bankfokus Nr 2, 2017

Svenska Money Week uppmärksammades

Bankföreningens och de svenska bankernas utbildningsinsatser för barn och unga under Money Week har uppmärksammats internationellt, då Sverige nominerades till Global Money Week Award.

   Den sista veckan i mars inföll Money Week 2017 i drygt 130 länder. Syftet var att rikta fokus mot barn, unga och deras kunskaper i privatekonomi. I Sverige inledde Bankföreningen och bankernas privatekonomer veckan med ett seminarium om hur barn och ungdomar kan lära sig om privatekonomi.

Under veckan anordnade åtta av bankernas privatekonomer en daglig chat tillsammans med Expressen/Dina Pengar, som tog upp ämnen som barn och sparande, familjeekonomi och köpa bostad.

Enskilda banker och myndigheter arrangerade även föreläsningar och tävlingar på flera skolor under veckan.

Flera av bankerna engagerar sig dock under hela året för att bidra till att öka barn och ungas kunskap om privatekonomi. Det gör de genom att till exempel hjälpa till med undervisning och neutralt undervisningsmaterial, antingen i egen regi eller inom ramen för Finansinspektionens Gilla Din Ekonomi-nätverk.

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 7