Bankfokus Nr 2, 2017

Bankföreningen fortsätter driva frågan om id-handlingar

Bankföreningen har sedan flera år engagerat sig för att staten ska ta över ansvaret för id-handlingarna, för att minska risken för bedrägerier. Även om det inte kom med i vårens budgetproposition har regeringen berört frågan.

  Problemen med den omfattande handeln med svenska id-handlingar uppmärksammades under våren i medierna sedan Ekot gjorde ett inslag. Bankföreningen har länge arbetat med frågan och har bland annat tidigare uppvaktat inrikesminister Anders Ygeman angående kravet på att staten tar över ansvaret för dem.

- Vi hade gärna sett krafttag kring frågan om svenska id-handlingar. Skatteverket, Transportstyrelsen och Polisen måste intensifiera arbetet med att göra en översyn av det statliga ansvaret för id-handlingar. Tyvärr förbigicks frågan med tystnad även i denna vårs budgetproposition, säger Leif Trogen, chef för avdelningen finansiell infrastruktur på Bankföreningen.

Frågan har dock varit uppe på regeringens bord i och med Justitiedepartementets skrivelse ”Tillsammans mot brott” som kom tidigare i våras. Där presenterar regeringen ett nationellt brottsförebyggande program som syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället.

En viktig del av problemet med bedrägerier med id-handlingar är att Sverige har för många och för osäkra identitetskort. Exempelvis kan den som har papper på att den kan köra bil i ett annat land få ett svenskt körkort utan att personens identitet har fastställts. Många id-handlingar är lätta att förfalska och den som har onda avsikter kan på ett par minuter på internet hitta erbjudanden om falska svenska ”legitimationer” för några hundralappar. Förfalskningarna är mycket svåra att skilja från äkta handlingar.

Bankföreningen anser att det är en statlig kärnuppgift att reda upp i floran av identitetskort. Staten bör ta ansvar för att utfärda officiella id-handlingar med säkerställd bakgrundskontroll av identiteten till alla svenska medborgare och alla som har laglig rätt att vistas i Sverige. Det näst bästa, och kanske mest realistiska alternativet, är att staten tar ansvar för hur det ska gå till att ansöka om, tillverka och överlämna id-handlingar till dem som har rätt att få dem.

Staten måste se till att det går att enkelt, snabbt och pålitligt kontrollera en id-handlings äkthet mot en databas. På köpet skulle staten öka sina egna kunskaper om vilka personer som faktiskt befinner sig i Sverige. Det förhindrar också att personer har flera identiteter.

Bankföreningen anser också att utfärdandeprocessen av id-handlingar måste stramas upp. Krav på personlig inställelse både vid ansökan och utlämning bör införas, precis som för pass. Postutlämningen är ytterligare en svag länk; många värdehandlingar lämnas ut till fel personer eller stjäls ur brevlådor och brevbärarväskor.

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 7