Bankfokus Nr 2, 2017

Baselkommittén möts i Luleå

Fotograf Joakim Höggren

 Baselkommittén arbetar sedan ett par år tillbaka med stora förändringar av kapitaltäckningsregelverket, det så kallade Basel 4. En viktig del är förslaget om att användningen av interna modeller ska begränsas av golvregler.

Kommittén hade länge en ambition att vara färdig med de nya reglerna i början av 2017. Det beslutsmöte som var planerat i januari ställdes dock in, enligt rykten till följd av den osäkerhet som följde av det amerikanska presidentvalet. Någon ny tidplan för när kommittén kan komma att färdigställa regelverket finns inte.

Nästa ordinarie möte i Baselkommittén hålls i Luleå den 14-15 juni.


Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 7