Bankfokus Nr 2, 2017

Banker vill motverka abonnemangsfällor

Under senare tid har så kallade abonnemangsfällor blivit ett växande konsumentproblem. Via Facebook, telefonförsäljning eller andra kanaler accepterar konsumenter ett erbjudande av en handlare utan att förstå att de ingår ett avtal om en prenumeration som löper över en längre tid.

Foto: Monticello

 Det kan gå till så att konsumenten erbjuds köpa hälsopreparat eller skönhetsprodukt till låg kostnad. När konsumenten tackat ja till erbjudandet visar det sig att hon eller han i själva verket ingått avtal om ett flertal leveranser. Ibland har konsumenten inte ens ingått något avtal om prenumerationen utan det rör sig om rent bedrägliga metoder.

I många fall sker betalningen med kort och konsumenterna upptäcker att det varje månad dras pengar från kortet utan att de varit medvetna om det. Bankernas kortavdelningar kontaktas av kunder som vill förhindra dragningarna och Konsumentverket tar emot stora mängder klagomål. I sin konsumentrapport 2017 som publicerades i början av maj lyfter Konsumentverket särskilt fram abonnemangsfällor som ett område med stora problem.

Bankföreningen och PAN-Nordic Card Association har nu bildat en samarbetsgrupp med ett antal kortutgivare och inlösare, kortnätverken Visa och Mastercard samt Konsumentverket.

- Syftet är att utbyta information och diskutera olika typer av åtgärder för att motverka abonnemangsfällor. För bankerna är det viktigt att allmänheten upprätthåller ett högt förtroende för kort som betalmedel, säger Anders Dölling, konsumentjurist på Bankföreningen.

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 7