Bankfokus Nr 2, 2017

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Ordning och reda på bostadsrättsmarknaden och starkt konsumentskydd. Det är viktigt för såväl konsumenter, bostadsrättsföreningar, byggföretag, fastighetsmäklare som kreditgivare, konstaterar Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden, som lade fram sitt betänkande i april.

  Utredningen, där Bankföreningen hade en representant i expertgruppen, föreslår bland annat enhetliga avskrivningsmetoder för bostadsrättsföreningar. Med förslaget vill man undvika att föreningar under en inledande tid gör låga avskrivningar och håller nere årsavgifterna, utan att behöva redovisa en förlust i årsredovisningen, för att senare få svårt att finansiera underhållet av sina byggnader.

Dessutom föreslår utredningen bland annat att:

  • föreningarna ska ha bättre årsredovisningar med nyckeltal
  • intygsgivare som används vid bildande av en förening ska utses av Boverket
  • en teknisk underhållsplan ska ingå som en del av den ekonomiska planen
  • skyddet för den som tecknat förhandsavtal eller anmält intresse för en bostadsrätt ska stärkas
  • upplåtelseavtalen ska bli tydligare
  • det ska bli tydligare i vilka fall bostadsrättshavare måste be bostadsrättsstyrelsen om tillstånd att göra ändringar i sin lägenhet och vad som då gäller
  • nya informationskrav ställs på fastighetsmäklare, så att köparen bland annat ska förstå hur stor andel bostadsrätten har av föreningens lån

Av konsekvensbeskrivningen framgår att utredningen inte bedömer att förslagen leder till att nya byggprojekt minskar i antal. I föreningar där årsavgifterna varit för låga i förhållande till återinvesteringsbehovet, som en konsekvens av för låga avskrivningar, kan priserna dock komma att påverkas.

- Förslagen har stor betydelse för bankerna som erbjuder lån både till föreningar och bostadsrättsinnehavare, så vi fortsätter att följa frågan, säger Anders Dölling.

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 7