Bankfokus Nr 2, 2017

FI föreslår skärpt amorteringskrav

Något oväntat föreslår Finansinspektionen en skärpning av det nuvarande amorteringskravet. Enligt förslaget ska bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst amortera 1 procentenhet mer av bolånet än vad de gör enligt dagens regler.

Johan Hansing, Bankföreningens chefsekonom

  Hushåll med stora lån i förhållande till inkomsten ska således enligt Finansinspektionens förslag amortera minst 3 procent, jämfört med dagens 2 procent, om belåningsgraden ligger över 70 procent, minst 2 procent om belåningsgraden är mellan 50 och 70 procent och minst 1 procent om belåningsgraden är under 50 procent.

Det nya kravet ska enbart gälla lån som beviljas efter att reglerna har trätt i kraft.

- Det här skulle kunna ses som en mjukare variant av ett skuldkvotstak, säger Johan Hansing, chefsekonom på Bankföreningen.

Förslaget kommer att skickas ut på remiss under sommaren. Efter regeringens godkännande räknar FI med att reglerna kan träda i kraft i början av år 2018.


Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 7