Bankfokus Nr 1, 2018

Utredning om bankunionen tillsatt – Bankföreningen med som expert

Regeringen har utsett Anna-Karin Jatko, generaldirektör på EKN, till särskild utredare för att göra en analys av ett eventuellt svenskt deltagande i bankunionen, det vill säga EU:s gemensamma system för tillsyn, resolution och så småningom insättningsgaranti.

   Utredningen ska inte ta ställning till ett svenskt medlemskap utan fokusera på att redovisa för- och nackdelar samt de risker som är förknippade med att delta i eller kvarstå utanför bankunionen.

Bankföreningens Johan Hansing är en av de tio experter som har knutits till utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 8